AUCA the best 2

2024-04-24

Жаңылыктар

Жоон-Күнгөй айылында спорт залга болгон муктаждык чечилди

Жоон-Күнгөй айылында спорт залга болгон муктаждык чечилди. Бул туурасында Жоон-Күнгөй айылынын Москвадагы фонду бизге маалымдады.

-0--0-0-0--0-мсьисми.jpg

Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Жоон-Күнгөй айылында эки мечит болгон. Эскилиги жеткен мечитти оңдо түзөп спорттук залга айлантышкан. Аталган айылда буга чейин спорттук зал жок болуп, айыл тургундары машыгуу залына муктаждык күч болгон дейт Жоон-Күнгөй фондунун мүчөсү. Спорт залды айыл өкмөттүн карамагына өткөрүү менен машыгууларды көбүн эсе күрөш түрүнө басым жасаларын кошумчалады.

-0-0--0ьислилдмилодси.jpg

-0-0--млооропр.jpg