Баннер үчүн орун
 
Датасы боюнча жаңылыктар:
Декабрь 2018
14
Датасын жана спорт
түрүн тандаңыз →
Каалаган спорт түрүн тандаңыз
Башына
Улуттук спорт түрлөрү боюнча "Мыкты машыктыруучу-2017"?
 
Добуш берүү аяктады 15 январь, понедельник   |   Добуш берүү ачык 15 декабрь, пятница
Азамат Осмонбеков (Кыргыз күрөш)
1281 (52%)
Калжигит Рахматжанов (Алыш)
577 (23%)
Нурия Султанмуратова (Тогуз коргоол)
624 (25%)
Добуш берди: 2482