Баннер үчүн орун
 
Датасы боюнча жаңылыктар:
Март 2020
29
Датасын жана спорт
түрүн тандаңыз →
Каалаган спорт түрүн тандаңыз
Башына
25-октябрь 2015-жыл, . 15:48

Каныбек Осмоналиев, Динара Орозбаева и Турат Осмонов приняли участие на 10-м заседании клуба "Сибирь-Евразия"